top of page

Program

Lørdag 6. juli

kl. 19                      Velkomstmøde

 

Søndag 7. juli

kl. 15                      Familiegudstjeneste

kl. 20                     Aftenmøde v. Daniel Præstholm

 

Mandag 8. juli

kl.9.50-10.10     Drop-in lovsang

kl. 10.10-10.50  Voksenmøde v.  Michael Bak Nygaard

kl. 10-11               Børnemøde / Juniormøde / Teenmøde

kl. 13-14.30        Kreacafe

kl. 15                     Forældre/barn fodbold

kl. 15                     Teen: Rundbold

kl. 16                     Seminar: “Ægteskabet et livslangt venskab” ved Lise Berggren Smidt

kl. 17                     Seminar: “Ægteskabet et livslangt venskab”  (gentagelse fra kl. 16)

kl. 19-20.30        Junior: Bål på stranden

kl. 20.30              Paneldebat

kl. 21.30              Teen: Stormester og andagt

 

Tirsdag 9. juli

kl. 9.50-10.10    Drop-in lovsang

kl. 10.10-10.50  Voksenmøde v.  Michael Bak Nygaard

kl. 10-11               Børnemøde / Juniormøde / Teenmøde

kl. 13-14.30        Kreacafe

kl. 14.30              Seminar: “Uperfekt i en perfekthedskultur” ved Marianne Karlsmose

kl. 15                    Mørkholt-dysten

kl. 15                     Teen: Brætspil

kl. 16.30              Seminar: “Uperfekt i en perfekthedskultur” (gentagelse fra kl. 14.30)

kl. 20                    Aftenmøde ved Helga Døssing Bendfeldt 

kl. 21.30              Teen: Quizaften og andagt 

 

Onsdag 10. juli

kl. 9.50-10.10    Drop-in lovsang

kl. 10.10-10.50  Voksenmøde v.  Michael Bak Nygaard

kl. 10-11               Børnemøde / Juniormøde / Teenmøde

kl. 13-14.30        Kreacafe

kl. 15                     Sponsorløb

kl. 20.30              Foredrag under overskriften "Fra Rocker til Præst" med Martin Bentsen

kl. 21.30              Teen: Filmaften og andagt

  

Torsdag 11. juli

kl. 9.50-10.10    Drop-in lovsang

kl. 10.10-10.50  Voksenmøde v.  Michael Bak Nygaard

kl. 10-11               Børnemøde / Juniormøde / Teenmøde,

kl. 13                     Sang og leg for de yngste børn

kl. 14.30              Seminar: “Børn i den digitale verden” ved Merete Dalsgaard

kl. 15                     Junior: Fotoløb

kl. 15                     Teen: Havespil

kl.  16                    Seminar: “Børn i den digitale verden” (gentagelse fra kl. 14.30)

kl. 17                     Grisefest. Tilmelding senest søndag d. 7. juli v. Mørkholts Campings information

kl. 19-20.30        Junior: Poolparty

kl. 20                    Aftenmøde ved Robert Svendsen

kl. 21.30              Teen: Poolparty og andagt

 

Fredag 12. juli

kl. 9.50-10.10     Drop-in lovsang

kl. 10.10-10.50   Voksenmøde v.  Michael Bak Nygaard

kl. 10-11               Børnemøde / Juniormøde / Teenmøde

kl. 14.30               Foredrag under overskriften "Mit uperfekte liv" med Carolyne Kaddu Rasmussen

kl. 15                     Teen: Istur

kl. 16                     Afslutningsmøde

kl. 20.30              Lovsangsfest i det store telt.

kl. 21.30              Teen: Brætspil

bottom of page