top of page

SEMINARER

Mandag, tirsdag og torsdag

Hvor: I det store mødetelt 

Mandag kl. 16 og igen kl. 17 kommer Lise og Frederik Berggren Smidt.

De holder to ens seminarer under temaet "Ægteskabet et livslangt venskab"

Tirsdag kl. 14.30 og igen kl. 16.30 holder Marianne Karsmose to ens seminar over temaet

"Uperfekt i en perfekthedskultur" 

Torsdag kl. 14 30 og kl. 16 får vi besøg af Merete Dalsgaard, der holder to ens seminarer

med temaet "Børn i den digitale verden”

Digitale børn og deres forældre – hvordan kan vi som forældre navigere og

skabe balance i en digital hverdag?
At være børnefamilie i en digital tid kan være overvældende som forælder.

Vi kan ikke bruge redskaber fra vores egen barndom og samtidig bevæger den digitale udvikling sig så hurtigt, at det kan være svært at holde sig opdateret på ny og

brugbar viden om det digitale. Der er så mange anbefalinger, metoder og ikke mindst advarsler til forældre omkring opdragelse på det digitale område, som let kan bidrage til usikkerhed, bekymring og frygt. Men gode digitale vaner kan ikke bygges på frygt.

De skal dannes ud fra værdier i forældreskabet, som det kompas, der kan guide forældre igennem det overvældende digitale landskab. På seminaret vil værdier i det digitale familieliv derfor være omdrejningspunkt for oplæg og samtale om, hvordan vi får skabt balance i en digital familiehverdag.

 

Merete er fagkonsulent og projektleder i Center for Digital Pædagogik. Hun har speci-aliseret sig indenfor forældreskab og det digitale familieliv og har et særligt fokus på betydningen af værdier som rettesnor i familiens digitale liv. Hun er desuden tilknyttet Syddansk Universitet, hvor hun sammen med andre forskere beskæftiger sig med eksistentiel dannelse og udvikling, og hvilke pejlemærker vi kan sætte op for det gode liv.

Ideen med to ens seminarer på samme dag er, at man kan komme til det tidspunkt,

der passer bedst for den enkelte familie. Der ud over, opfordres der til, at aftale skiftevis pasning

af hinandens børn, så flere på den måde, har mulighed for at deltage i seminarene.

bottom of page